RegalijosSu Nepriklausomybės atkūrimo diena! (Kaip ji pažymima – čia atskira tema).
Sovietimečiu kiekvienas vaikigalis žinojo, kad aukščiausias TSRS apdovanojimas – TSRS didvyrio vardas. Gėda, bet iki šiandien nežinojau koks aukščiausias Lietuvos apdovanojimas. Kovo 11-oji – kaip tik proga užpildyti šią spragą.

Aukščiausi Lietuvos valstybiniai apdovanojimai yra šie:
1. Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine (įst. 1930 m.). Pirmas pagal reikšmę aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas. Skiriamas už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei, lietuvių tautos garbei ir žmonijos gerovei. Pagal nerašytą taisyklę paprastai juo apdovanojami tik prezidentai, karaliai, imperatoriai ir panašūs tipažai. Ir visai nesvarbu, kad jie neatitinka ordino skyrimo nuostatos. Aukštų dėdžių žaisliukas. Lietuvos prezidentai jį gauna automatiškai. Prieškarinio ordino dizaino (jis nepakitęs iki šiol) autorius – dailininkas Juozas Burba (g. 1907 02 01 Skuode, mirė 1964 m. Novosibirske).

2. Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (įst. 1919 m.) - antras pagal reikšmę aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas. Juo apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Dailininkas – skulptorius Aloyzas Jonušauskas.

3. Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius (įst. 1930 m.) - trečias pagal reikšmę aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas. Skiriamas Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams pagerbti ir pažymėti už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei. Dailininkas Jonas Burba.

Nepasakyčiau, kad jų eiliškumas pasižymi logika, bet ne man tai spręsti. Visi šie ordinai skiriami Prezidento dekretu. Jie gaminami Lietuvos monetų kalykloje, o kaspinus audžia danų firma "Morch & Sons".

Pastebėjimas Nr.1. Kartais įdomūs žmonės gauna šiuos apdovanojimus, pvz. 2008 m. Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine buvo apdovanota Čilės prezidentė Michelle Bachelet (išrinkta prezidente 2006 m.). Kada ir kuo ji spėjo ypatingai nusipelnyti Lietuvai ar žmonijos gerovei? Ar tai konjuktūrinis sprendimas? Juk ne "Versace" – nenusipirksi...

Pastebėjimas Nr.2. Esame karinga tauta. Menininkams, mokslininkams jokių šansų prilygti kariūnams. Nežiūrint į tai, kad 1940 m. birželį mūsų kariuomenė draugiškai sudėjo ginklus.

Komentarai

Anonimiškas sakė…
1941 m. birželį mūsų kariuomenės jau nebuvo, o tik RKKA teritorinis korpusas. Jei kalbėjot apie 1940 m. birželį, kariuomenei priešintis uždradė kariuomenės vadas Vincas Vitkauskas, kuris po to tapo RKKA generolu ir nerepresuotas ilgai ir laimingai gyveno. Išvadas pasidarysite patys.
Anonimiškas sakė…
Valstybių vadovai per vizitus ir pan. dažnai keičiasi ordinais, nuopelnai čia ne prie ko... Net valstybės vadovų sutuoktiniai gauna visokių ordinų tokiomis progomis...
Dizainologija sakė…
Dėl 1940 m. datos – kaltas, klaida, pasitaisiau. O kad vadovai keičiasi aukščiausio lygio apdovanojimais, tik patvirtina, kad tam tikrom sąlygom šie ordinai tėra "suvenyrai". O juk aiškiai parašyta, pvz. "Skiriamas už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei, lietuvių tautos garbei ir žmonijos gerovei"

Populiarūs įrašai