Baikit iš mūsų tyčiotis arba kliedesių apoteozė

Jei jūs iki šiol manėte, kad valdžios institucijos skatina mikro ir mažų įmonių veiklą, jūs klydote. Jei jūs manėte, kad dizainą Lietuvos institucijoms gali kurti laisvai samdomi dizaineriai arba mažos dizaino studijos, jūs klydote. O jei manėte, kad dizainą Lietuvoje (valdžios požiūriu) kuria dizaino studijos, jūs ir vėl klydote. Dizainą Lietuvoje geba kurti tik tinklinės reklamos agentūros. 

Štai Vilniaus oro uosto supaprastintas viešasis pirkimas "Grafinio dizaino paslaugoms" (publikavimo data 2011-07-01). Viso - 26 psl. Skaitome:

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo (demagogija).

Pirkimo objektas – grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos, kurios apima Perkančiosios organizacijos savireklamos maketų, TVOU vasaros ir žiemos sezonų skrydžių tvarkaraščių, kvietimų (Verslo klubui, LSA salei ir kt.), proginių sveikinimų, „kaičiųjų“ interneto reklamų (banerių), reprezentacinių leidinių, vidaus bei lauko reklaminių stendų, nuorodų, iškabų ir kitų objektų maketavimą bei grafinį dizainą.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visai nurodytai Paslaugų apimčiai.

Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina (dizaino kokybės rodiklis, be abejo, kaina :) Kažin kodėl neskraidome rusiškais ar kinietiškais lėktuvais?)

Kvalifikacijos reikalavimai: 
(tradiciškai) neteistas, likvidus (ne bankrutavęs), susimokėjęs valstybei mokesčius (iš atitinkamų institucijų pateikti tai įrodančias pažymas). (Jei esi neteistas, likvidus ir susimokėjęs mokesčius – automatiškai esi kvalifikuotas).

Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:
Teikėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus  turi būti ne mažesnė kaip 375 000 Lt (~30 000 Lt/mėn.)

Ne mažiau kaip 2 specialistai turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą aukštąjį dizaino ar dailės arba lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų grafinio projektavimo patirtį;
Ne mažiau kaip 1 specialistas (WEB dizaineris-programuotojas) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą aukštąjį meno ar informacinių technologijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų programų, susijusių su multimedia pristatymų kūrimu, naudojimo patirtį (pateikti CV, patirtį ir išsilavinimą įrodančius dokumentus. (Norim pigiai, bet aukščiausios klasės).


Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos turi būti sėkmingai įvykdęs bent du su pirkimo objektu susijusius projektus, kurių bendra vertė būtų ne mažesnė kaip 250 000 Lt (brošiūrų, lipdukų, atvirukų, vidaus stendų, banerių, naujienlaiškių, dizaino adaptavimo kūrimo sferose). Pateikiami:

a) užsakovų pavadinimai, adresai ir asmenys kontaktams;
b) trumpas sutarčių aprašymas;
c) teiktų paslaugų aprašymas;
d) sutarčių įvykdymo data;
e) užsakovų atsiliepimai apie suteiktas paslaugas;
f) sutarties vertė;
g) jei pagal sutartį buvo teikiamos ne tik maketavimo arba grafinio dizaino paslaugos, turi būti nurodyta, kokią vertę sutartyje turėjo maketavimo arba grafinio dizaino paslaugos, t.y. už kokią sumą buvo teiktos grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos.

Laiduoti sutartį X Lt pinigine suma, priežastis: "Bet koks Tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas."

Pasirašyti "SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJĄ", kurioje bankas už konkurso laimėtoją X Lt pinigų suma garantuoja, kad jis įvykdys įsipareigojimus.

Pasirašyti "PASIŪLYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMĄ", "PASIŪLYMO GARANTIJOS FORMĄ", "TIEKĖJO DEKLARACIJĄ", "TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJĄ".

Plius, aišku, baudos, delspinigiai, gąsdinimai ir t.t.

Man rodos aš sapnuoju, nes visa ši nesąmonė tam, kad pateikti grafinio dizaino ir maketavimo paslaugų 1 val. bei bendrą pasiūlymo kainą! Atkreipiu dėmesį - metinės darbų apimtys net nenurodytos, net nežinia, ką konkrečiai reikės daryti, bet kainą norima žinoti! 

Ir kaip prabusti iš šio košmaro Europos vidury (pakrašty)?


P.S. Pasaulio Ekonomikos Forumo atliktas šalių konkurencingumo vertinimas rodo, kad Lietuvos VIDINĖ konkurencija paskutiniais metais žymiai pablogėjo – 2010 m. Lietuva nukrito 17 vietų ir dabar užima 100-ąją vietą iš 139 vertintų šalių (Latvija – 74, Estija- 33). Lietuva atsilieka nuo Sirijos, Mozambiko ar Bangladešo

Komentarai

viz3 sakė…
Tai kad didžiosios irgi kaip ir negali dalyvauti: http://www.komaa.lt/index.php/bendrai/naujienos_pranesimai_spaudai/teismo_sprendimu_sukurta_oligopoline_rinka_viesuosiuose_pirkimuose/1275 ...
Nors pagal sąlygose nurodytas apyvartas gal ir galima spėlioti, kas laimės:)
Andrius sakė…
Architektūroj tas pats, atsiverti, paskaitai, pasijuoki/paverki ir išjungi.
Milk, pagarbiai sakė…
Milk su TVOU siuo metu nedirba ir konkursuose taip pat nedalyvauja. Mes dareme rebranding'a, kaip one-off projekta. Komunikacija oro uostui daro, berods, Not Perfect.

p.s. Milk yra nepriklausoma, ne "tinkline" agentura.
Dizainologija sakė…
Ačiū u ž korekciją!

Populiarūs įrašai