Dizaino stigma


Visi turbūt girdėjome apie teiginius, jog šiuolaikinės technolgijos jau suteikia rinkodarai galimybes personalizuoti (t.y. pritaikyti kiekvieno skoniui ar reikmėms) beveik viską - nuo automobilių iki telefonų. Po apsilankymo mūsų prekybos centruose tai skamba kaip pasaka. FMCG importuojančioms įmonėms pelnas yra aukščiau bendražmogiškos etikos ir pagarbos klientui. Užsienio gigantų atstovai Lietuvą traktuoja kaip nereikšmingą ir menkai pelningą valstybėlę, kurios gyventojai nenusipelnė nė menkiausios pagarbos. Įstatymas, įpareigojantis pardavėją instrukcijas rašyti valstybine kalba, traktuojamas tiesiog paniekinamai.

Ir kada sulauksime laikmečio, kai FCMG atstovai galvos ne tik apie oficialius ir neoficialius mokesčius prekybos centrams, bet ir apie mus?

Komentarai

Anonimiškas sakė…
Tokia situacija, rodos, dėl to, kad naudojamas abstraktus kriterijus „gerai įskaitoma“. Teisės aktais apibrėžus šrifto reikalavimus, būtų galima lenviau kontroliuoti tuos, kurie nusižengia „bendražmogiškai etikai“. Kam įdomu, bendieji ženklinimo reikalavimai http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=166589
Edvardas sakė…
Šią situaciją turėtų pažaboti EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011
2011 m. spalio 25 d.

Visas dokumentas čia: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LT:PDF
aiškiai apibrėžti minimalaus teksto dydžio reikalavimai yra pateikti (psl. 12):

2. Nedarant poveikio tam tikriems maisto produktams taikomoms specialiosioms Sąjungos nuostatoms, jei 9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant pakuotės ar etiketėje spausdinami taip, kad būtų užtikrintas aiškus jų įskaitomumas, šriftu, kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias paviršiaus plotas yra mažesnis nei 80 cm2, atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

Iš esmės šių (teksto dydžio, išplėstos 100 g. gaminio sudėties lentelės etc) reikalavimų laikausi jau metus laiko. Kol kas pavyko.

BET neaišku:

a) kokios nuobaudos bus taikomos nusižengusiems. Ir kada tai bus pradėta daryti. Nes jei žiūrėti griežtai, tai pusei parduotuvėje esančių prekių savininkų teks perspausdinti tonas savo pakuočių.

b) pačiam artėja projektas, kuriame neįsivaizduoju kaip šių reikalavimų reikės laikytis, nes dėžutė gal kiek didesnė nei raffaelo, o turinys skirtingų skonių ir kiekvieno skonio aprašymas ilgas (dėl gaminio specifikos).

Skambinsim į VMVT, aiškinsimės...

Populiarūs įrašai