Didysis penketas, o tiksliau – didysis dvejetas


Prasideda rinkimų vajus. Politikai mano, kad yra sudėtingos asmenybės, tačiau rinkėjai juos vertina daug paprasčiau.

Štai 1997 m. Gian Vittorio Caprara, Claudio Barbaranelli ir Philip G. Zimbardo atlikta studija "Politicians' uniquely simple personalities" parodo, kad vietoje psichologijoje priimtų penkių asmenybės vertinimo kriterijų, rinkėjai politikus vertina tik dviem, o būtent – kiek politikas yra energingas ir kiek vertas pasitikėjimo.

2006 m. Gian Vittorio Caprara, Shalom Schwartz, Cristina Capanna, Michele Vecchione, Claudio Barbaranelli paskelbtas "Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice" tyrimas nustatė, kad centro-kairės rinkėjai labiau vertina draugiškumo ir atvirumo bruožus ir mažiau energiją ir sąžiningumą. Vertybiniu požiūriu centro-kairės rinkėjai palankiau žiūri į universalumą, prielankumą benevolence) ir savarankiškumą (self-direction) nei saugumą, galią, pasiekimus, subordinaciją (conformity) ir tradiciją.

Įdomu ar Lietuvos kandidatai naudojasi mokslo žiniomis?

Komentarai

Populiarūs įrašai