Įmink mįslę-devingyslę

Kaip manote, kokia tikimybė patekti į "apklausos būdu" skelbiamą grafinio dizaino paslaugos pirkimą? Matyt, kaip laimėti "Teleloto"... Grubiai tariant, VISI valstybinių (o juo labiau privačių) institucijų grafinio dizaino užsakymai patenka į "Apklausos žodžiu" kategoriją (nes darbų vertė praktiškai niekada neviršija 40 000 Lt). Mįslė – kaip parenkami apklausos dalyviai? Kalbant plačiau, problema tokia – kaip dizaineriui būti pastebėtam (ir išlikti "Top of Mind")? (Ekranvaizdis iš cvvp.lt).

Iš LR įstatymų analų:
SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

Perkančioji organizacija mažos vertės pirkimus gali atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nustatytais atvejais, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be PVM).

Pirkimo būdai:
Apklausa – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia Tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo;

Derybos – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija konsultuojasi su Tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų;

Viešasis pirkimas – Perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.

Apklausa žodžiu gali būti vykdoma, jeigu:
- numatomos sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 40 tūkst. Lt., darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 50 tūkst. Lt.;

Apklausiant žodžiu su Tiekėjais bendraujama asmeniškai, telefonu, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Apklausos vykdymas įforminamas Tiekėjų apklausos pažymoje.

Komentarai

shiny sakė…
Apklausa labai patogu, kai žinai iš anksto iš ko pirksi (: tai tada nesistengi labai ieškot ką apklaust

Populiarūs įrašai